Cyngor Cymuned Ystrad Meurig


Croeso i wefan Cyngor Cymuned Ystrad Meurig. Mae ardal y Cyngor Cymuned yn cynnwys pentrefi Ystrad Meurig, Tynygraig a Swyddffynnon.

Cynghorwyr: Cynghorwyr Cymunedol yn cael eu hethol bob pedair blynedd. Bydd yr etholiad nesaf yn 2016.

Cyfrifoldebau: Mae Gynghorau Cymuned yn gyfrifol am (neu'n cael caniatâd i weithredu ynglŷn â) nifer fawr o wasanaethau a swyddogaethau lleol. Gallwch weld rhestr lawn o swyddogaethau yma

Cyllid: Mae gweithgareddau cynghorau cymuned yn cael eu hariannu drwy Dreth y Cyngor. Mae pob cyngor cymuned yn penderfynu faint i'w godi i dalu am ei wariant.

Colofn Swyddffynnon (c) Cyngor Ystrad Meurig Council

Colofn Swyddffynnon

Colofn Swyddffynnon


Diolch am ymgymryd i roi blodau ar y gofgolofn.

Gofynnir i chwi sicrhau fod ardal y gofgolofn yn lan i’r person nesaf. Mae hyn yn dangos i bawb ein bod yn dal i gofio, dal i barchu.

Dyma'r rhestr am 2017.

View Cyngor Cymuned Ystrad Meurig Community Council in a larger map

Cyfarfodydd y Cyngor


Mae'r cyngor yn cyfarfod unwaith bob mis.

Dyddiadau cyfarfodydd am 2017

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016

Cofnodion diweddaraf (03/08/17)

Newyddion
Mae'r wefan wedi mynd yn fyw! mwy

Capel Caradog, Tynygraig (c) Cyngor Ystrad Meurig Council

Capel Caradog, Tynygraig
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration