(c) Cyngor Ystrad Meurig Council

Grantiau

Mae cynghorau cymuned yn cael yr hawl i roi grantiau i grwpiau a sefydliadau lleol.
Fel arfer gwneir penderfyniadau am grantiau yng nghyfarfod y cyngor ym mis Mawrth. Os yw eich grŵp yn dymuno gwneud cais am grant, anfonwch fanylion eich cais i'r Clerc erbyn diwedd mis Chwefror, os gwelwch yn dda, yn cynnwys at ba ddiben y byddwch yn defnyddio'r grant, ac yn amgáu copi o gyfrifon diweddaraf eich grŵp.


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration