Aelodau y Cyngor


Ystrad Meurig
Dafydd Jones
Tomos Jones
Wyn Evans (Cadeirydd / Chairman)
Sarah Jones
Swyddffynnon
David M Jones
Thomas Jones
Rhodri Davies (Is Gadeirydd / Vice Chairman)
Siarl Owen


CLERC
Annwen Isaac
Gwylfa
Ystrad Meurig
Ceredigion
SY25 6AD
01974 831668
E-mail:

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration